Stanowisko Klubów Radnych Koalicji Obywatelskiej
i Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego
Rady Miejskiej w Elblągu
w sprawie aktualnej sytuacji związanej z protestami kobiet przeciwko
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
znoszącemu dotychczasowy kompromis aborcyjny

 

Kluby Radnych Koalicji Obywatelskiej i KWW W.Wróblewskiego Rady Miejskiej w Elblągu są zaniepokojone orzeczeniem „Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu rodziny, prowadzącym do zaostrzenia przepisów aborcyjnych obowiązujących w naszym kraju. Wykreślenie przesłanki o możliwości przerywania ciąży z powodu istnienia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, stanowi w naszej ocenie znaczące zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet. Jest również ingerencją w szeroko pojęte prawa i wolności obywatelskie.
Jednocześnie uważamy za skrajnie nieodpowiedzialne inicjowanie tak kontrowersyjnych zmian ustawowych w czasie gigantycznego wzrostu zachorowań z powodu COVID-19, gdy można było z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć reakcję społeczną. W tym też kontekście zdecydowanie przeciwstawiamy się nawoływaniu do czynnej reakcji wobec protestujących i tym samym dzieleniu Polek i Polaków.
Orzeczenie „Trybunału Konstytucyjnego” odbiera kobietom prawo do samostanowienia, godzi w ich wolność i niezależność. To drastyczne odebranie kobietom prawa do decydowania o własnym ciele, zdrowiu i życiu. Podobnie niezbywalnym prawem jest możliwość kontestowania decyzji instytucji państwowych.
W związku z gremialną reakcją społeczności elbląskiej w tej sprawie oświadczamy, że nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w Polsce. Apelujemy do Prezydenta RP, Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o poszanowanie praw obywatelskich. Zwracamy się do rządzących o jak najszybsze rozwiązanie tego konfliktu.
Solidaryzujemy się z protestującymi, ale jednocześnie nie zgadzamy na agresję i wulgaryzmy skierowane przeciw innym osobom, w tym służbom porządkowym, a także na dewastację symboli religijnych.

 

W imieniu Radnych:

 

Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej                                              

Rady Miejskiej w Elblągu                                                                                                          

Małgorzata Adamowicz  

 

Przewodniczący Klubu Radnych KWW W. Wróblewskiego

Rady Miejskiej w Elblągu

Marek Burkhardt                                                                                                                

 

Elbląg, 02.11.2020 r.

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

elblag.eu

30 Lat Samorządności Elbląga

Raport o stanie Miasta za 2019

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach