W dniu 29 grudnia 2021 r. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Elblągu, podczas której zostało podjętych 20 uchwał i 1 obwieszczenie.


Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu:

1) UCHWAŁA NR XXII/647/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 - 2034;
2) UCHWAŁA NR XXII/648/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021;
3) UCHWAŁA NR XXII/649/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków;
4) UCHWAŁA NR XXII/650/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2034;
5) UCHWAŁA NR XXII/651/2021 w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022;
6) UCHWAŁA NR XXII/652/2021 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem tradycji morskich Elblaga;
7) UCHWAŁA NR XXII/653/2021 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2022 rok;
8) UCHWAŁA NR XXII/654/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
9) UCHWAŁA NR XXII/655/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2022 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”;
10) UCHWAŁA NR XXII/656/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku;
11) UCHWAŁA NR XXII/657/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga;
12) UCHWAŁA NR XXII/658/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030”;
13) UCHWAŁA NR XXII/659/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Aleksandra Fredry;
14) UCHWAŁA NR XXII/660/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Elblągu przy ul. Społecznej 8b;
15) UCHWAŁA NR XXII/661/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Elblągu przy Alei Odrodzenia 10;
16) UCHWAŁA NR XXII/662/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Elblągu przy ul. Bolesława Chrobrego;
17) UCHWAŁA NR XXII/663/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych, położonych w Elblągu przy ul. Trybunalskiej 7 i ul. Łączności 3;
18) UCHWAŁA NR XXII/664/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Bożego Ciała;
19) UCHWAŁA NR XXII/665/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022;
20) UCHWAŁA NR XXII/666/2021 w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu oraz ich przewodniczących i zastepców przewodniczących.


Obwieszczenia Rady Miejskiej w Elblągu:

1) OBWIESZCZENIE NR 31/XXII/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg”.

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach