Informacja Prezydenta z działalności między sesjami – 23.06.2022

1 maja na Starym Mieście Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa przy współudziale samorządu już po raz drugi zorganizowało w naszym mieście event pn. „Strefa Bezpieczeństwa”. Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Bezpieczna Autostrada”. Tak jak w roku ubiegłym podczas pikniku wiceprezydent Michał Missan odebrał z rąk organizatorów kolejny defibrylator AED. Urządzenie zamontowane zostało na budynku Ratusza Staromiejskiego.
Święto Konstytucji 3 Maja uczciliśmy Mszą Św. oraz uroczystością na Starym Mieście. W związku z obchodzonym Rokiem Tradycji Morskich na rzece Elbląg odbyła się parada jednostek pływających.

8 maja obchodziliśmy 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystości odbyły się przy grobach aliantów na cmentarzu Agrykola. Reprezentował mnie wiceprezydent Michał Missan.

6 maja podpisałem umowę partnerską z miastem Szombathely na Węgrzech. Głównym powodem tej współpracy jest pozyskiwanie grantów pomocowych w ramach Funduszy Wyszehradzkich i innych na rozwój obu miast, działania promocyjne oraz współpracę społeczności lokalnych. Pierwsze projekty są już realizowane.

9 maja w Ambasadzie RP w Kopenhadze odbyło się podpisanie Listu Intencyjnego między duńskim miastem Vordingborg, a naszym miastem. List o współpracy Gospodarczej (VEEC – Vordingborg Elbląg Economic Cooperation) został podpisany między mną i Arkadiuszem Zglińskim dyrektorem Zarządu Portu, a burmistrzem Vordingborga Mikaelem Smed i prezesem Zarządu Zortu Danielem Irvold. W wydarzeniu uczestniczył ambasador RP Pan Antoni Falkowski, ambasador Danii Pan Ole Toft oraz polscy i duńscy operatorzy. Podpisanie listu było częścią prac prowadzonych w ramach projektu INCONE60, realizowanego przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Na mocy porozumienia zostanie sporządzona treść umowy gospodarczej, której podpisanie planowane jest na wrzesień 2022 roku. Na mocy podpisanego listu jest przygotowywana siatka połączeń możliwych do realizacji w naszym porcie

11 maja w Bibliotece Elbląskiej wspólnie z Panem Kuratorem Oświaty uhonorowaliśmy Elbląskie szkoły podstawowe, które są najlepsze w województwie warmińsko-mazurskim pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych. Pierwsze miejsce w województwie zajęła SP 12. W ”złotej dziesiątce" uplasowały się także SP 11, SP 21 i SP 19. Nagrodzeni zostali również laureaci. Raz jeszcze wszystkim gratuluję. Łącznie elbląscy uczniowie uzyskali 63 tytuły laureatów konkursów przedmiotowych oraz 103 tytuły finalistów konkursów przedmiotowych.

19 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w związku z 30-leciem samorządu terytorialnego, która była okazją do podsumowania działalności elbląskiego samorządu oraz podziękowania wszystkim tym, którzy w tym okresie pracowali na rzecz rozwoju naszego miasta i naszych mieszkańców. Podczas uroczystości sala koncertowa nazwana została imieniem wieloletniego Prezydenta Elbląga Henryka Słoniny.

23 maja miałem przyjemność uczestniczyć w inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Raz jeszcze serdecznie gratuluję naszym młodym radnym, życzę samych dobrych decyzji i owocnej współpracy. W Młodzieżowej Radzie zasiada 49 radnych, którzy przez najbliższe dwa lata będą reprezentowali interesy swoich rówieśników i wpływali na rozwój miasta.

24 maja w Ratuszu Staromiejskim odbyła się XXIV Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 wspaniałych". To konkurs z tradycjami - jego przesłanie jest proste: wystarczy niewielu, by zmienić tak wiele. W całej Polsce samorządy nagradzają te osoby, które swoją postawą społeczną szczególnie wyróżniają się na tle swoich rówieśników. Laureaci konkursu swoją działalność prowadzą m.in. w hospicjum, w szkolnych klubach wolontariatu, domach pomocy społecznej, schroniskach oraz szpitalach. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności oraz pieniędzy dla potrzebujących. Laureatom tegorocznej edycji serdecznie gratuluję.

25 maja miałem przyjemność spotkania z Konsulem Generalnym Węgier w Gdańsku Panem dr Pal Attila Illes. Rozmawialiśmy m.in o idei współpracy miast partnerskich, korzyściach z niej wynikających. Niedawno podpisaliśmy umowę z węgierskim miastem Szombathely i już, w ramach Funduszy Wyszehradzkich, współpracujemy przy dwóch projektach. Pan Konsul bywał wcześniej w Elblągu, w Szkole Podstawowej nr 18, która nosi imię Franciszka II Rakoczego. Rozmawialiśmy również o możliwościach współpracy gospodarczej oraz kulturalnej.

25 maja w Ratuszu Staromiejskim odbyła się laudacja książki prof. Andrzeja Groth pt. „Elbląg. Od pradziejów do współczesności”. W przystępny sposób prezentując dzieje miasta, książka ma zainteresować zarówno pasjonatów historii, jak i młodych czytelników. Nowe wydawnictwo przygotowane zostało w oparciu o dużą naukową pracę, jaką była wielotomowa Historia Elbląga, która powstawała na przełomie XX i XXI wielu.

26 maja miałem przyjemność uczestniczyć w Jubileuszu 25-lecia Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek. Raz jeszcze serdeczne gratuluję i przekazuję słowa uznania i podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin.
Tego dnia w Bibliotece Elbląskiej uczestniczyłem również w konferencji pn. „Tradycje morskie Elbląga”, podczas której dyskutowaliśmy o związkach Elbląga z morzem na przestrzeni wieków, a także o współczesnych wyzwaniach w związku z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i najbliższej przyszłości. Konferencja odbywa się w roku, który uchwałą Rady Miejskiej został uznany za „Rok tradycji morskich Elbląga”.

27 maja we francuskim mieście Compiegne uhonorowane zostały miasta partnerskie, z którymi miasto to prowadzi długoletnią współpracę. Wśród nich Elbląg - 20 lat od podpisania umowy miast bliźniaczych. Miałem ogromną przyjemność uczestniczenia w tej uroczystości, tym większą, że to właśnie ja 20 lat temu tę umowę w Compiegne miałem zaszczyt podpisać. Bardzo dziękuję Panu Merowi p. Philippe Marini za wspaniałą organizację naszych jubileuszy.

31 maja oficjalnie otwarty został tor rowerowy typu ,,Pumptrack’’ przy ul. Kłoczowskiego na osiedlu "Nad Jarem". Zadanie zrealizowane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Wnioskodawcą był Pan Jacek Ledwosiński. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 467 400,00 zł. Drugi taki tor również w ramach Budżetu Obywatelskiego powstaje w Parku Traugutta.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym 31 maja przekazałem „Raport o stanie Miasta za rok 2021”. Opracowanie to w sposób rzetelny i kompleksowy prezentuje sytuację naszego miasta i pracę samorządu w minionym 2021 roku. Znajdują się w nim informacje o naszej działalności, w oparciu o realizację 3 polityk, 29 programów, 9 strategii i 244 uchwał Rady Miejskiej. Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego i społecznego. Jestem przekonany, że dostarczy on państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat naszego miasta i jego potencjału rozwojowego. Raport pokazuje jak radziliśmy sobie wychodząc z pandemii. Ubiegły rok upłynął nam bowiem pod znakiem szczepień przeciw Covid-19. Ten rok pokazał, że choć ostrożnie, to wracamy do normalnego funkcjonowania.
Raport ma ponad 600 stron i podzielony jest na 16 rozdziałów. Oprócz opisu, charakterystyki miasta i struktury samorządowej przedstawione w nim zostały między innymi szczegółowe informacje dot. majątku i finansów miasta, działania społeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe oraz inwestycyjne, realizowane w minionym roku. Znaleźć w nim można także szczegółowe dane na temat bezpieczeństwa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości, czy realizacji Budżetu Obywatelskiego.

 

1 czerwca w Parku Dolinka odbył się miejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie imprezy.

5 czerwca odbył się 13 Elbląski Bieg Piekarczyka, w którym uczestniczyło ponad 1200 zawodników. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia - przede wszystkim dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wolontariuszom, służbom porządkowym i medycznym. Wielkie podziękowania dla sponsorów tegorocznego biegu, a także dla kibiców.

6 czerwca w Elblągu gościł Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Podczas wizyty odbyło się sadzenie „Dębów demokracji” w Parku Planty, wernisaż wystawy „Historia i teraźniejszość – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP” i spotkanie z młodzieżą.
Tego dnia również nastąpiło otwarcie nowej hali sportowej przy SP 18. Obiekt kosztował ponad 3,1 mln zł i w całości zrealizowany został ze środków budżetu miasta. W pierwszym etapie za prawie 700 tys. zł przebudowane zostało boisko wielofunkcyjne, w drugim za ponad 2,4 mln zł wykonana została konstrukcja namiotowo – szkieletowej. Zakres prac obejmował również budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły oraz bieżni prostej wraz ze skocznią. Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w budowę tej hali osób - projektantów, wykonawców, podwykonawców, pracowników Departamentu Inwestycji, dyrekcji szkoły. Uczniom, nauczycielom życzę bezpiecznego korzystania z obiektu i samych sportowych sukcesów. Obiekt o takiej samej konstrukcji powstał również przy Szkole Podstawowej nr 21. Otwarcie nastąpi jutro podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

6 czerwca dzięki współpracy EPWiK z Ambasadą Królestwa Danii, w Ratuszu Staromiejskim odbyły się warsztaty na temat optymalizacji dostarczania wody i obniżania strat. Podczas spotkania prezentowane były duńskie doświadczenia w dystrybucji wody, cyfrowe rozwiązania redukujące straty wody, zużycie energii i koszty, czy inteligentne liczniki i czujniki akustyczne jako narzędzia podniesienia dokładności naliczania rachunków oraz wykrywania wycieków.

7 czerwca w ramach obchodów dni patrona, którym jest Mikołaj Kopernik w SP 21 uczestniczyłem w pokazie na temat kosmosu w mobilnym planetarium.
Tego dnia również na ulice Elbląga wyjechał Zielony tramwaj. To kolejna proekologiczna inicjatywa realizowana w naszym mieście.

W dniach 8-12 czerwca po raz drugi w Polsce i po raz drugi w Elblągu odbyła się prestiżowa impreza offroadowa Rainforest Challenge. W rajdzie RFC, który organizowany jest na licencji malezyjskiej startowało kilkadziesiąt załóg.

11 czerwca na Placu Jagiellończyka odbył się organizowany przez ZUO FESTYN GOZ nie marnuj, napraw, wymień. Mieszkańcy za przynoszone odpady otrzymywali rośliny, pojemniki na BIO oraz gadżety ekologiczne.

21 czerwca podczas spotkania z dyrektorami elbląskich szkół i placówek oświatowych podsumowującego rok szkolny 2021/2022 miałem przyjemność wręczyć powierzenia nowo wybranym dyrektorom, którzy rozpoczną pracę od 1 września br. Wszystkim raz jeszcze serdecznie gratuluję. Dużo osób ponownie będzie pełnić swoją funkcję, a to znak, że w naszej edukacji dobrze się dzieje. Mamy dobrych dyrektorów i dobrą kadrę, co przekłada się na wyniki elbląskich szkół, które są liderem w konkursach i olimpiadach. Dziękuję za zaangażowanie w pracę w kończącym się roku szkolnym. Pandemia i wojna w Ukrainie spowodowały wiele perturbacji i nałożyły także na szkoły dodatkowe zadania, uważam, że nasze placówki dobrze sobie z nimi poradziły.

Złożony przez nas wniosek na rewitalizację kąpieliska miejskiego w ramach drugiej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych został pozytywnie rozpatrzony. Otrzymamy na ten cel 64 998 000 zł. Bardzo się cieszę, że w końcu Elbląg został dostrzeżony. W poprzednich programach albo nie otrzymywaliśmy dofinansowania do naszych projektów, albo było ono na dużo niższym poziomie. Inwestycja jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców. Pozyskane środki pozwolą na realizację kolejnego kroku przywracania dawnych funkcji obiektu basenowego i zagospodarowania całego obszaru – od Centrum Rekreacji Wodnych Dolinka do Parku Dolinka na cele rekreacyjne.

Ruszył nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich. Program jest skierowany do studentów V i VI roku kształcących się na kierunkach lekarskich, którzy będą chcieli podjąć pracę w jednym z elbląskich szpitali. Serdecznie zachęcam do udziału w naszym programie stypendialnym. Bardzo się cieszę, że udało się w końcu wprowadzić go w życie. To pomysł wiceprezydenta Michała Missana i Mirosława Gorbaczewskiego, dyrektora Szpitala Miejskiego. Celem jest przede wszystkim dobro pacjentów elbląskich szpitali. Wszyscy bowiem wiemy, że brakuje lekarzy i jak długie są kolejki do specjalistów. Mam nadzieję, że stypendia przyczynią się do pozyskania potrzebnej kadry. Nabór wniosków trwa od 10 czerwca do 30 września br.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do BO. Elblążanie znów stanęli na wysokości zadania, składając łącznie 125 wniosków. W tej liczbie znajduje się 37 pomysłów na zadania ogólnomiejskie i 88 na zadania w poszczególnych okręgach. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych przez mieszkańców pomysłów przez miejskich urzędników. Ich zadaniem jest ocena formalna i merytoryczna wniosków. Urzędnicy ocenią wnioski pod względem praktycznej możliwości realizacji proponowanych działań, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych. Głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę pomysłów planowane jest od 8 sierpnia do 5 września. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do programu Zielony Budżet 2022 r. Wnioski do Zielonego Budżetu można było składać przez cały kwiecień, wpłynęło 30 projektów z czego 14 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu. Zrealizowanych zostanie sześć projektów, które otrzymały największą liczbę głosów. Przeznaczyliśmy na ten cel 30 tys. zł.

Zapraszam do udziału w konkursie na Najpiękniejszy Balkon. Celem konkursu jest promowanie dbałości o zieloną przestrzeń oraz stworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zagospodarowanie części balkonu roślinami miododajnymi. na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.

Elbląg po raz kolejny bierze udział w rywalizacji Rowerowa stolica Polski. Zachęcam do kręcenia kilometrów dla Elbląga. Rywalizacja trwa do końca czerwca.
Rozpoczęła się modernizacja ul. Chopina. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego i polega na odnowie nawierzchni jezdni wraz przebudową chodników na odcinku między ul. Szymanowskiego, a ul. Kopernika oraz na drodze dojazdowej do budynku przy ul. Królewieckiej 122A. Zadanie realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Koszt prac wynosi 457 145,88 zł.
W Al. Grunwaldzkiej natomiast - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Komeńskiego do skrzyżowania z ulicą Sadową trwają prace związane z przebudową chodnika i budową dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 557.301,68 zł brutto. Wykonawcą robót jest firma Usługi Brukarskie s.c., Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma z siedzibą w Elblągu. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę sierpnia bieżącego roku.
Pierwszy weekend wakacji to tradycyjnie Dni Elbląga. Już dziś serdecznie zapraszam w dniach 25 – 26 czerwca.

czerwca rozpoczęliśmy nasz coroczny cykl imprez pod nazwą Lato w Formie. Do końca wakacji praktycznie każdy weekend wypełniony będzie atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. To między innymi koncerty, spektakle plenerowe, imprezy sportowo – rekreacyjne, warsztaty, czy kino pod chmurką. Jestem przekonany, że w przygotowanej ofercie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Serdecznie zapraszam i życzę wszystkim udanych wakacji.

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach