Dnia 19 listopada 2020 r. pożegnaliśmy Ryszarda Tomczyka, publicystę, autora licznych publikacji, malarza i artystę plastyka, pedagoga, krytyka literackiego i teatralnego. Inicjatora i redaktora pism „Elbląski Magazyn Ilustrowany”, dwutygodnika „Jednak Centrum”, oraz dwutygodnika „Regiony”. Założyciela Stowarzyszenia Elbląskiego Klubu Autorów oraz założyciela i długoletniego redaktora Kwartalnika Elbląskiego Tygiel.

Ryszard Tomczyk w okresie od 1980 do 1987 sprawował funkcję dyrektora i komisarza Galerii El. W latach 1990-1994 był radnym Rady Miejskiej w Elblągu. 30 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Elblągu nadała Ryszardowi Tomczykowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Elbląga.

Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność społeczną i twórczość artystyczną, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, medalem dla Zasłużonego Działacza Kultury, nagrodą „Poezja Dzisiaj”, Nagrodą Prezydenta Miasta Elbląg, Nagrodą Wojewody Elbląskiego.

 

    

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

elblag.eu

30 Lat Samorządności Elbląga

Raport o stanie Miasta za 2019

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach