Podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się w czwartek 26 listopada 2020 r. zostały przyznane Honorowe Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga. Data przyznania Wyróżnień jest nieprzypadkowa, bowiem w dniach 22-26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” powiedział:

„W 1958 roku Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania, aby rozpowszechnić i rozpropagować wspaniałą ideę jaką jest krwiodawstwo.

Honorowi Dawcy Krwi zasługują na miano prawdziwych Bohaterów. To dzięki ich godnej naśladowania postawie i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka możliwe jest ratowanie zdrowia i życia wielu pacjentów. Krew jest bowiem najcenniejszym darem jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.

W naszej elbląskiej społeczności są również osoby, których postawa jest godna podziwu. Dlatego też, chcąc podkreślić jak ważne jest zaangażowanie w propagowanie idei krwiodawstwa i niesienie pomocy potrzebującym Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” w dniu 23 września 2020 r. przyznała to zaszczytne wyróżnienie pięciu bohaterom:

Panu Radosławowi Apanowiczowi,

Panu Jackowi Grzebykowi,

Pani Annie Jakubiak,

Panu Sebastianowi Laksowi

Panu Jerzemu Łabie.

Pragnę w imieniu własnym i członków Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” serdecznie podziękować Wyróżnionym za zaangażowanie i bezinteresowne niesienie pomocy.”

Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną Wyróżnienia zostaną przekazane z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

elblag.eu

30 Lat Samorządności Elbląga

Raport o stanie Miasta za 2019

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach