Informacja Prezydenta z działalności między sesjami – 28.04.2022

21 marca odbyła się wizyta Pana Wojewody w Elblągu, podczas której miałem okazję pokazać działania naszego samorządu związane z pomocą uchodźcom. Byliśmy w punkcie ewidencji, gdzie nadawane są numery PESEL, w Punkcie Pomocy Humanitarnej, który funkcjonował  w hali MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej oraz w Hotelu MOSiR przy ul. Brzeskiej, gdzie przebywają uchodźcy.

22 marca w 27 placówkach przeprowadzono wybory do I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. W wyborach uczestniczyło 5227 uczniów z 7506 uczniów uprawnionych do głosowania, co daje frekwencję równą 69,64%. W wyniku wyborów wybranych zostało 49 radnych. Gratuluję wybranym i życzę samych dobrych pomysłów.

Od 28 marca ruszyła  nauka dzieci z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych, które utworzone zostały w elbląskich szkołach. Aktualnie w naszych placówkach uczy się … dzieci z Ukrainy.

9-10 kwietnia w Elblągu po raz pierwszy odbył się Puchar Polski w szachach.

9 kwietnia uczciliśmy 12 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, a 13 kwietnia 82 rocznicę Mordu Katyńskiego. W obu uroczystościach reprezentował mnie wiceprezydent Michał Missan.

11-12 kwietnia w Mikołajkach uczestniczyłem w  VII Europejski Kongres Samorządów. Podczas wielu paneli rozmawialiśmy między innymi o finansach oraz o roli i przyszłości samorządów.

14 kwietnia w Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród  i wyróżnień  za sportowe osiągnięcia w 2021 roku przyznane. Raz jeszcze serdecznie gratuluję elbląskim zawodnikom, którzy w różnych dyscyplinach przysparzali nam tak wielu pozytywnych wrażeń, trenerom, działaczom klubowym, sponsorom i rodzicom.

19 kwietnia w elbląskim Parku Traugutta, przed obeliskiem upamiętniającym Związek Inwalidów Wojennych uczestniczyłem w uroczystości z okazji 103. rocznicy utworzenia tej najstarszej organizacji kombatanckiej.

21 kwietnia wspólnie z prof. Krzysztofem Luksem i Arkadiuszem Zglińskim, dyrektorem Zarządu Portu Morskiego, podczas konferencji prasowej omówiliśmy stan przygotowań elbląskiego portu do otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Tego dnia wiceprezydent Michał Missan podpisał z w władzami firmy DaVita porozumienie, na mocy którego oddział wewnętrzny z pododdziałem nefrologicznym w szpitalu przy ulicy Związku Jaszczurczego 22 będzie funkcjonował do końca bieżącego roku. W 2023 roku natomiast planowane jest stworzenie dla mieszkańców Elbląga i regionu kompleksowego ośrodka nefrologicznego.

21 kwietnia kolejne 14 ton darów wyjechało dziś do Tarnopola, naszego miasta partnerskiego na Ukrainie. Oprócz żywności, śpiworów, odzieży zapakowany został sprzęt AGD – pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, czajniki podarowane przez firmę EURO-net Sp. z o.o. i pralki zakupione przez Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej. Sprzęt posłuży uchodźcom z południa i wschodu Ukrainy, którzy przebywają w Tarnopolu. W transporcie znajdują się także dary dla Polaków mieszkających w Tarnopolu, z którymi miałem okazję spotkać się w czasie wizyty na Ukrainie. Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, mieszkańcom Elbląga, przedsiębiorcom za przekazanie darów, strażnikom miejskim i pracownikom MOSiR, za pomoc w załadunku oraz elbląskim celnikom za sprawną odprawę. Szczególne podziękowania składam elbląskiemu zakładowi General Electric za sfinansowanie transportu darów na Ukrainę. Dotychczas, łącznie w czterech transportach wysłaliśmy z Elbląga ok. 51 ton darów.

24 kwietnia w Niedzielę Wielkanocną obchodzoną zgodnie z obrządkiem wschodnim ok. 120 osób, uchodźców z Ukrainy, wzięło dziś udział w świątecznym śniadaniu wielkanocnym. Spotkanie zorganizowane zostało w SP 3 przy ul. Agrykola. Wiceprezydent Janusz Nowak złożył wszystkim życzenia i zaprosił do wspólnego stołu. Goście z Ukrainy, których w Elblągu jest ok. 1200 (tyle wydano numerów Pesel), mieli okazję do rozmów i nawiązania kontaktów. Elblążanom, którzy tak chętnie pomogli i wciąż pomagają zaśpiewali w podziękowaniu "Sto lat". Serdecznie dziękuję firmie GE za pomoc w organizacji spotkania oraz dyrekcji SP 3 i personelowi stołówki za przygotowanie świątecznego śniadania.

26 kwietnia spotkałem się z przedstawicielami elbląskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców było okazją do omówienia bieżących miejskich spraw, istotnych także z perspektywy działkowców. Z rąk Zygmunta Wójcika, prezesa elbląskiego Okręgu, miałem przyjemność odebrać również pamiątkowy medal z okazji 40-lecia PZD.

Tego dnia w Ratuszu Staromiejskim odbyło się wręczenie Elbląskich Nagród Kulturalnych. Komisja stypendialna wyłoniła 28 laureatów stypendium artystycznego, 10 laureatów stypendium kulturalnego. Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga otrzymał Pan Jakub Grzelachowski, a tytuł „Kreator Kultury” zdobył Pan Jacek Żukowski. Gratuluję wszystkim stypendystom i laureatom. Na rozwój talentów artystycznych i projekty realizowane przez stypendystów z budżetu miasta przeznaczono 94.500 zł.

Elbląski samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 388.215,00 zł z Programu „Senior+”. Pieniądze te będą przeznaczone na dostosowanie oraz wyposażenie budynku przy ul. Zamkowej na Dzienny Dom dla osób starszych. To bardzo dobra informacja, że nasz wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Budynek przy ul. Zamkowej 16A, w którym powstanie Dzienny Dom dla osób starszych należy dostosować do standardów między innymi poprzez likwidację barier architektonicznych i dostosowanie budynku do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W placówce docelowo będzie 70 miejsc.

Trwają prace związane z odnową Pomnika Odrodzenia i rewitalizacją terenu wokół niego. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Zakres robót budowlanych obejmuje: remont cokołu pomnika, oczyszczenie pomnika, wymianę nawierzchni wokół pomnika, remont ławek parkowych oraz wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej. Koszt tych prac wynosi 479 528,21 zł brutto. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Trwa budowa toru rowerowego typu „Pumptrack’’ przy ul. Piotra Kłoczowskiego. Takie przedsięwzięcie wykonane zostanie również w Parku Traugutta. Zadania realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt budowy obu torów to ponad 950 tys. zł.

Trwa II edycja Zielonego Budżetu Elbląga którego celem jest zazielenianie ulic Elbląga. Na ten cel przeznaczyliśmy 30.000 złotych. Do końca kwietnia czekamy na wnioski mieszkańców dot. wskazania terenów, które chcieliby zazielenić. Po weryfikacji projekty te będą poddane pod głosowanie.

Przed nami długi weekend majowy. Po czasie pandemii, w którym możliwości spotkania były mocno ograniczone, zapraszamy do wspólnego świętowania. Główne uroczystości odbędą się 3 maja – w Święto Konstytucji. Uroczystości upamiętniające uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji rozpoczną się o godz. 11.30 Mszą św. w katedrze pw. św. Mikołaja, która odprawiona zostanie w intencji Ojczyzny. Po niej odbędą się uroczystości nad rzeką, na Bulwarze Zygmunta Augusta. W programie odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej, przemówienia okolicznościowe oraz parada na wodzie jednostek pływających. Paradę organizuje miasto wspólnie z Grupą Wodną. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Rok 2022 ustanowiony został przez Radę Miejską Rokiem Tradycji Morskich Elbląga w celu podkreślenia związków naszego miasta z morzem. Zaplanowana parada będzie doskonałą inauguracją obchodów tego roku oraz uczczeniem jednego z najważniejszych świąt w naszym kraju.

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach