26 maja - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią skierowałem list otwarty do Ministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, w którym zadeklarowałem, że jestem otwarty na dalsze rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rozwoju portu morskiego, a w szczególności pogłębienia należącego do Skarbu Państwa toru wodnego na rzece Elbląg, które jest warunkiem koniecznym do wykorzystania potencjału i dalszego rozwoju naszego portu, miasta i regionu. Liczę na konstruktywne, merytoryczne rozmowy, byśmy wszyscy mogli korzystać z wybudowanego kanału przez Mierzeję Wiślaną, o który przez wiele lat zabiegaliśmy.  W załączeniu przekazałem również uchwałę Rady Miejskiej w sprawie stanowiska dotyczącego portu morskiego w Elblągu, podjętą na sesji w dniu 25 maja 2023 roku. list został również wysłany do wiadomości do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego. Czekamy na odpowiedź.

Jak już Państwo zapewne wiedzą zapowiedziałem również podjęcie kroków prawnych w celu jednoznacznego określenia do kogo należy zadanie pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg. To wyjątkowa sytuacja, kiedy Rząd nie przyznaje się do swojej własności. Rzeka i tor jest Skarbu Państwa, przekop należy zrobić do końca. To zadanie powinno mieć odzwierciedlenie w budżecie państwa, a nie samorządu. Jest gotowa infrastruktura i w porcie możemy przeładowywać 2 mln ton, brakuje tylko pogłębienia toru, aby mogły do nas dopłynąć większe niż dotychczas jednostki. Nie może być dalszego przerzucania swoich kompetencji. Niech Sąd rozstrzygnie ostatecznie czyja jest to kompetencja.

W kwestii portu 30 maja podczas sesji Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego radni Koalicji Obywatelskiej oraz PSL przyjęli stanowisko, w którym domagają się od Rządu dokończenia inwestycji Kanału Żeglugowego i połączenia Portu Morskiego w Elblągu z morzem- Zatoką Gdańską. W przyjętym dokumencie napisano, że Sejmik Woj. Warmińsko-Mazurskiego podtrzymuje stanowisko z 24 kwietnia 2018 r. (popierające inicjatywę budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim) i jednocześnie "sprzeciwia się działaniom mającym znamiona politycznego szantażu wobec samorządu Miasta Elbląg. Domagamy się dokończenia inwestycji polegającej na połączeniu portu w Elblągu z Morzem Bałtyckim. Polscy podatnicy wydatkowali na wykonanie przekopu ok. 2,5 mld zł, dlatego sabotowanie tej inwestycji i polityka szantażu wobec samorządu miasta Elbląg są niezgodne z polską racją stanu" - czytamy w przyjętym stanowisku. Dziękuję radnym wojewódzkim za wsparcie w tej ważnej dla nas kwestii.

30 maja uczestniczyłem w uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Inżynierii środowiska i Usług. Raz jeszcze gratuluję i życzę dalszych sukcesów całej społeczności szkolnej.

31 maja zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym przekazałem na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Czyżyka „Raport o stanie Miasta za rok 2022”, który będzie procedowany podczas dzisiejszej sesji.

1 czerwca w Parku Dolinka odbył się miejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Cieszę się z tak licznego udziału w dzisiejszym festynie. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację.

Z okazji Dnia Dziecka każde z naszych przedszkoli otrzymało roboty edukacyjne PHOTON, które wprowadzą dzieci w świat kodowania i programowania. Photon jest wyposażony w nowoczesną technologię, potrafi reagować na wiele bodźców zewnętrznych, a dzięki dedykowanej aplikacji, pomoże dzieciom rozwinąć wyobraźnię, umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, oraz nauczy dzieci podstaw programowania. Do przedszkoli trafiło 40 takich zabawek edukacyjnych na łączną kwotę ponad 40 tysięcy złotych. Przypomnę, że wcześniej w ramach projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” do wszystkich szkół podstawowych trafiły roboty edukacyjne, drukarki 3 D, podłogi interaktywne, sprzęt multimedialny. Dzięki funduszom unijnym powstały także dwie eksperymentalne pracownie – nowoczesna pracownia multimedialna  w SP 19 i przy ul. Rawskiej Elbląska Szkoła Eksperymentu.

4 czerwca odbył się  XIV Elbląski Bieg Piekarczyka. Wzięła w nim udział rekordowa  liczba - około 1300 zawodników, w tym ok. 600 dzieci. Wszystkim serdecznie raz jeszcze gratuluję. Serdecznie dziękuję Panu dyrektorowi MOSiR oraz pracownikom za przygotowanie biegu, podziękowania również dla partnerów oraz sponsorów.

5 czerwca miałem przyjemność spotkać się z reprezentantami naszego miasta, którzy wystąpili w tegorocznej edycji programu The Voice Kids Poland. Zwyciężczyni szóstej edycji - Martyna Gąsak, Patrycja Moneta, Mia Piaskowska i Basia Barańska, a także Marceli Józefowicz – zwycięzca plebiscytu na ulubieńca publiczności The Voice Kids Poland 5, który w finałowym odcinku tegorocznej edycji zaprezentował swój pierwszy singiel, opowiedzieli o swoich przeżyciach związanych z programem, emocjach, jakie towarzyszyły im na scenie, współpracy z jurorami, ale przede wszystkim o swojej wielkiej pasji śpiewania, która wymaga czasem bardzo wielu poświęceń. Raz jeszcze serdecznie gratuluję.

6 czerwca brałem udział w Jubileuszu 60-lecia świętowała Szkoły Podstawowej nr 19. Raz jeszcze całej społeczności tej placówki gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Przypomnę, że szkoła od kilku lat jest jedną z najlepszych w województwie, o czym świadczą czołowe miejsca w tzw. ZŁOTEJ DZIESIĄTCE.

7 czerwca odbył się III Elbląski Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.  W zmaganiach wzięło udział 165 zawodników z naszych szkół podstawowych. Podziękowania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Skoczek i Pani radnej Ireny Sokołowskiej za organizację turnieju.

7 czerwca na ul. Nowowiejskiej, trzeci rok z rzędu, prowadzono działania profilaktyczne i prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców. Była to kolejna już wspólna akcja Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Elblągu, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i Straży Miejskiej polegająca na przeprowadzeniu akcji informacyjnej połączonej z badaniem trzeźwości kierowców.

13 czerwca uczestniczyłem w Festiwalu Kreatywności, który zorganizował w CSE "Światowid". Festiwal był podsumowaniem realizowanego od dwóch lat, w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg projektu unijnego pn. „Akademia wzorowej edukacji”. Wartość całego projektu to ponad 5,9 mln zł. Dzięki tym środkom 590 uczniów wybitnie zdolnych objętych było pomocą stypendialną (300 zł/miesiąc przez okres 10 miesięcy – uczniowie ze średnią powyżej 4,75). Mogli oni również podnosić swoje umiejętności poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole. 1250 uczniów z trudnościami w nauce brało natomiast  udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, oraz ICT. W projekt zostało zaangażowanych także 80 nauczycieli ze szkół podstawowych, dla których zostało zorganizowane szkolenie doskonalące z zakresu nowatorskich i aktywizujących metod i narzędzi pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność i pracę w zespole, a dla 500 rodziców została zorganizowana „Akademia dla rodziców”. Do każdej szkoły podstawowej zakupione zostały również sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji innowacyjnych zajęć m.in.: tablice multimedialne, pracownie językowe, laptopy, tablety, projektory, podłogi interaktywne.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu – Dyrektorowi CSE Światowid Antoniemu Czyżykowi wraz z pracownikami, pracownikom Urzędu Miejskiego, nauczycielom, opiekunom i uczestnikom projektu.

Po raz czwarty Elbląg bierze udział w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do kręcenia kilometrów dla naszego miasta. Kampania potrwa do 1 do 30 czerwca br. Elbląg wspólnie z 65 innymi polskimi miastami stanął do wyzwania pn. Healthy Cities 2023, które polega na zbieraniu kroków -  a wszystko to w trosce o zdrowie mieszkańców i przyszłość planety. Zachęcam do udziału w tych aktywnościach jeszcze do końca miesiąca.

Do 30 czerwca prowadzony jest nabór wniosków na kandydatów na ławników. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Kończą się prace drogowe związane z budową ulicy Wschodniej. Aktualnie trwają prace w obrębie ronda łączącego nową ulicę z ul. Łęczycką oraz prace dot. odnowy istniejącej ul. Wschodniej. Termin zakończenia prac drogowych – do połowy sierpnia.

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do trzeciej edycji programu Zielony Budżet. Pomysły na zazielenienie kolejnych miejsc w naszym mieście elblążanie mogli zgłaszać przez cały kwiecień. Wpłynęły 42 projekty, z czego 26 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu mieszkańców. Najwięcej głosów – 230 zdobył projekt „Zielona Czternastka”, drugie miejsce – 191 głosów zdobył projekt „Lepsze jutro w odcieniach zieleni, czyli zazielenienie terenu wokół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”, a trzecie - z liczbą 155 głosów projekt „Odbetonowanie 1-Maja”. W głosowaniu Zielonego Budżetu 2023 oddanych zostało 1575 głosów, z czego 132 było nieważnych. Budżet na realizację zadania wynosi 30.000 zł, przy czym poszczególne projekty nie mogą przekraczać kwoty 10 000 zł. Zostaną więc zrealizowane 3 projekty, które otrzymały największą liczbę głosów. Jeżeli zostaną środki, to nie wykluczamy możliwości realizacji kolejnych, zgodnie z kolejnością uzyskanej liczby głosów. Serdecznie dziękuję wszystkim wnioskodawcom, jak i osobom, które wzięły udział w głosowaniu.

Pierwszy weekend wakacji, czyli 23-25.06.2023 to już tradycyjnie Dni Elbląga! Koncerty, wystawy, pokazy, dni otwarte miejskich instytucji i zakładów pracy, zawody sportowe, animacje i warsztaty oraz festyny dla dzieci – to tylko część atrakcji przygotowanych na tegoroczne Dni Elbląga. Serdecznie zapraszam do udziału. Mamy bardzo różnorodną ofertę dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Wydarzenia odbywać się będą w kilku lokalizacjach - między innymi na Starym Mieście, na Modrzewinie, w Parku Dolinka, czy w Bażantarni. Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wydarzenie współtworzą liczne firmy i instytucje. Chciałbym wszystkim podziękować za włączenie się w organizację święta miasta, dziękuję również sponsorom, dzięki którym nasza oferta jest jeszcze bogatsza. Koszt organizacji tegorocznych Dni Elbląga to 333 tys. zł z czego 268 tys. zł to środki miasta, a 65 tys. to środki pozyskane od sponsorów. Szczegółowy program znajdą Państwo na plakatach w naszym Biuletynie oraz na stronie Urzędu Miejskiego i w miejskich mediach społecznościowych.

Od 26 czerwca dzieci i młodzież rozpoczynają wakacje. Tradycyjnie już samorząd oraz miejskie instytucje oraz stowarzyszenia przygotowały ofertę zajęć. Oprócz półkolonii, obozów wyjazdowych dzieci, które zostają w mieście będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć między innymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Bibliotece Elbląskiej, czy Młodzieżowym Domu Kultury. Serdecznie zachęcam do udziału. Szczegółowe informacje na stronach Urzędu i poszczególnych placówek. Jednocześnie wszystkim życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach